a

4 centri v telesu

Koncept 4 centrov v telesu izhaja iz tantre.

1.     Center v genitalijah (seksualni center)

2.     Center v trebuhu

3.     Center v srcu (srčni center)

4.     Center v glavi (tretje oko ali cela glava)

Ko izbiramo našega bodočega partnerja/ko, novo službo, pomembnejše življenjske odločitve, se lahko obrnemo na naše 4 centre in jih vprašamo DA ali NE. Pri odgovorih moramo poslušati svoje telo. Stopimo v meditativno stanje, umirimo svoje misli in izklopimo glavo. Zapremo oči in se vprašamo. Poslušamo, kaj pravi naša yoni oz. lingam, kaj pravi naš trebuh, naše srce in glava.

Seksualni center je povezan s kemijo, ki jo čutimo do drugih – torej s seksualno energijo, ki jo občutimo, ko smo vzburjeni.

Trebuh je povezan z našo intuicijo, globoko vednostjo in jasnostjo, ki se skriva v nas.

Srce je povezano s srčnimi povezavami, ki jih imamo sami s sabo in z drugimi ljudmi.

Glava pa je tisti glas, ki nam govori, ugotavlja in analizira. Je racionalen del nas.

Primer: Spoznamo nekoga, ki nas privlači in nam je všeč vizualno – imamo DA v seksualnem centru, intuicija pa nam šepeta NE, ne zapletaj se. Pri partnerju je potrebno, če želimo imeti dobro in dolgoletno zvezo, imeti vse 4 DA-je.

Pri postavljanju vprašanj moramo biti vedno pozorni na naš ego in misli, da se ne vmešavajo v odgovore. Če je odgovor tvorjen v stavku, so to vaše misli in ne vaš center. Centri lahko odgovarjajo samo z eno besedo (DA/NE, mhm/ne, ja/ne).

Odkar sem pri Juliet Allen slišala za to tehniko, jo uporabljam pri vseh stvareh, projektih in ljudeh – in resnično pride prav.